Förtroendevalda Göteborgs Stad

Andreas Hernbo (MP)

Kontaktinformation

E-post:
andreas.hernbo@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31
Göteborgs Hamn AB Ledamot 2023-03-07 2024-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14