Förtroendevalda Göteborgs Stad

Finn Hellman (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-69 95 44 (mobil)

E-post:
finn.hellman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB Ledamot 2024-03-12 2025-03-31
GS Trafikantservice AB Ledamot 2024-03-12 2025-03-31
GS Buss AB Ledamot 2024-03-12 2025-03-31
Göteborgs Stads nämnd för demokrati och medborgarservice Ersättare 2024-01-01 2024-12-31