Förtroendevalda Göteborgs Stad

Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande