Förtroendevalda Göteborgs Stad

Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna