Förtroendevalda Göteborgs Stad

Valberedningen, i alfabetisk ordning