Förtroendevalda Göteborgs Stad

Politisk styrgrupp för Göteborg-Oslo-Samarbetet