Förtroendevalda Göteborgs Stad

Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg

Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30