Förtroendevalda Göteborgs Stad

Begravningsfrågor, Särskilda ombud i