Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen (39 st)

Namn
Arvodesberedningen
Eurocities Knowledge Society Forum
Eurocities Mobility Forum
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet
Eurocities: Kulturforumet
Eurocities: Miljöforumet
Eurocities: Sociala forumet
Fiskekommunerna (Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Tjörn-Göteborg-Öckerö), Västra Götalandsregionen
Förvaltningshögskolans råd
Göteborgs Internationella Miljöpris
Göteborgs Stads HBTQ-råd
Göteborgs Stads Pensionärsråd
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor
Göteborgs Stads sverigefinska råd
GöteborgsOperans Byggnadsfond
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens Äldreberedning
Kontaktforum för studentfrågor
Partnership Management Committee
Politisk styrgrupp för Göteborg-Oslo-Samarbetet
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige
Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna
Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS)
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden
Styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö
Styrgrupp för Västsvenska paketet
Styrgruppen för politikerutbildning
Stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen
Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award
Personalberedningen
Gemensamt samråd för nationella minoriteter
Ö-dialogen
Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg
European Coalition of Cities against Racism