Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen (28 st)

Namn
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Personalutskottet
Arvodesberedningen
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet
Eurocities Knowledge Society Forum
Eurocities Mobility Forum
Eurocities: Kulturforumet
Eurocities: Miljöforumet
Eurocities: Sociala forumet
Fiskekommunerna (Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Tjörn-Göteborg-Öckerö), Västra Götalandsregionen
Göteborgs Internationella Miljöpris
Göteborgs Stads HBTQ-råd
Göteborgs Stads Pensionärsråd
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor
Göteborgs Stads sverigefinska råd
Kommunstyrelsens Äldreberedning
Kontaktforum för studentfrågor
Politisk styrgrupp för Göteborg-Oslo-Samarbetet
Referensgrupp för Romsk inkludering
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige
Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna
Rådgivande grupp till krisledningsnämndens ordförande
Styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö
Styrgrupp för Västsvenska paketet
Styrgruppen för politikerutbildning
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden