Förtroendevalda Göteborgs Stad

Nämnder (31 st)

Namn
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Göteborgs Förskolenämnd
Göteborgs Grundskolenämnd
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd
Idrott- och föreningsnämnden
Keillers park
Kretslopps- och vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
Nämnden för Intraservice
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice
Park- och naturnämnden
Social resursnämnd
Stadsdelsnämnd Angered
Stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo
Stadsdelsnämnd Centrum
Stadsdelsnämnd Lundby
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg
Stadsdelsnämnd Västra Hisingen
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden