Förtroendevalda Göteborgs Stad

Nämnder (30 st)

Namn
Stadsdelsnämnd Angered
Stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo
Stadsdelsnämnd Centrum
Stadsdelsnämnd Lundby
Stadsdelsnämnd Majorna-Linné
Stadsdelsnämnd Norra Hisingen
Stadsdelsnämnd Västra Göteborg
Stadsdelsnämnd Västra Hisingen
Stadsdelsnämnd Örgryte-Härlanda
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretslopps- och vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Miljö- och klimatnämnden
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
Nämnden för Intraservice
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice
Park- och naturnämnden
Social resursnämnd
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
Göteborgs Förskolenämnd
Göteborgs Grundskolenämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden