Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen (38 st)

Namn
Arvodesberedningen
Eurocities Knowledge Society Forum
Eurocities Mobility Forum
Eurocities: Ekonomiska utvecklingsforumet
Eurocities: Kulturforumet
Eurocities: Miljöforumet
Eurocities: Sociala forumet
Fiskekommunerna (Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Tjörn-Göteborg-Öckerö), Västra Götalandsregionen
Föreningen Win Win Gothenburg Sustainability Award
Förvaltningshögskolans råd
Gemensamt samråd för nationella minoriteter
Göteborgs Stads HBTQ-råd
Göteborgs Stads Pensionärsråd
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor
Göteborgs Stads sverigefinska råd
Göteborgs Stads trygghetsråd
Ideella föreningen Citysamverkan
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsens Äldreberedning
Kontaktforum för studentfrågor
Partnership Management Committee
Personalberedningen
Politisk beredningsgrupp för medicinskt tekniska produkter (MTP)
Referensgrupp för arenaprojektet
Referensgrupp för facknämndsöversynen
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige
Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna
Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen
Stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS)
Styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden
Styrgrupp för samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö
Styrgrupp för Västsvenska paketet
Styrgrupp för politikerutbildning
Ö-dialogen