Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen (11 st)