Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bolag (43 st)

Göteborgs Stadshus AB är sedan 2014 moderbolag för stadens samtliga hel- och delägda bolag.

Namn
AB Liseberg Skår 40:17
Boplats Göteborg AB
Bostads AB Poseidon
BRG, Business Region Göteborg AB
Bygga Hem i Göteborg AB
Familjebostäder i Göteborg AB
Fastighets AB Rantorget
Fastighets AB Rödingen
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB
Framtiden Byggutveckling AB
Försäkrings AB Göta Lejon
Förvaltnings AB Framtiden
Förvaltnings AB Göteborgslokaler
Got Event AB
Grefab
Gryaab
GS Buss AB
GS Trafikantservice AB
Gårdstensbostäder AB
Göteborg & Co AB
Göteborg Energi AB
Göteborgs Egnahemsaktiebolag (Egnahemsbolaget)
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Spårvägar AB
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget)
Göteborgs Stads Leasings AB
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget)
Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgs Tekniska College AB
Higab
Hotell Liseberg Heden AB
Johanneberg Science Park AB
Kungälvs Transporttjänst AB
Lindholmen Science Park AB
Liseberg AB
Lisebergs Gäst AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Renova AB
Renova Miljö AB
Störningsjouren i Göteborg AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Älvstranden Utveckling AB