Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige (10 st)

Namn
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund)
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg
Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning
Kommunfullmäktiges presidium
Samordningsförbund Göteborg Centrum
Samordningsförbund Göteborg Hisingen
Samordningsförbund Göteborg Nordost
Samordningsförbund Göteborg Väster
Valberedningen, i alfabetisk ordning