Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige (17 st)

Namn
Begravningsfrågor, Särskilda ombud i
Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare
Borgerliga Begravningsförrättare
Förbundsdirektionen för Kommunalförbundet för fastigheten Stretered
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund)
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg
Göta Älvs Vattenvårdsförbund
Kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning
Kommunfullmäktiges presidium
Lantmäterimyndigheten i Göteborg (Gode män)
Samordningsförbund Göteborg Centrum
Samordningsförbund Göteborg Hisingen
Samordningsförbund Göteborg Nordost
Samordningsförbund Göteborg Väster
Valberedningen, i alfabetisk ordning