Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bolag (43 st)

Göteborgs Stadshus AB är sedan 2014 moderbolag för stadens samtliga hel- och delägda bolag.