Förtroendevalda Göteborgs Stad

Kristdemokraterna (KD)