Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mariette Höij Risberg (D)

Kontaktinformation

E-post:
mariette.risberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14