Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mariette Höij Risberg (D)

Kontaktinformation

E-post:
mariette.risberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2022-09-15 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-27 2026-10-14