Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lillemor Williamsson (D)

Kontaktinformation

E-post:
lillemor.williamsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2022-09-15 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst Ersättare 2022-01-01 2022-12-31
Ingeborg och Knut J:son Mark Stiftelse Ledamot 2022-01-01 2024-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-11-17 2026-10-14
Kulturnämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Miljö- och klimatnämnden Ersättare 2022-09-15 2022-12-31