Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jennifer Merelaid Hankins (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-98 75 42 (mobil)

E-post:
jennifer.hankins@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bostads AB Poseidon Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2022-01-01 2022-12-31
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2020-05-06 2022-12-31
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2020-06-03 2022-12-31