Förtroendevalda Göteborgs Stad

Samuel Bråse (KD)

Kontaktinformation

E-post:
samuel.brase@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2023-03-11 2024-03-31
Göteborgs Stads stadsmiljönämnd Ledamot 2023-01-01 2023-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2022-10-15 2026-10-14