Förtroendevalda Göteborgs Stad

Parisa Rezaeivar (S)

Kontaktinformation

E-post:
parisa.rezaeivar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-09-12 2022-12-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14