Förtroendevalda Göteborgs Stad

Parisa Rezaeivar (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-76 07 99 (mobil)

E-post:
parisa.rezaeivar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-09-12 - 2022-12-31
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2019-04-25 - 2022-10-14