Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jenny Broman (V)

Kontaktinformation

E-post:
jenny.broman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot och ordförande 2023-01-01 2023-12-31
Göteborgs Stadshus AB Ledamot 2023-03-21 2024-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31