Förtroendevalda Göteborgs Stad

Agneta Kjaerbeck (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0736-66 44 77 (arbete)

E-post:
agneta.kjaerbeck@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Borgerlig vigsel, Vigselförrättare vigselförrättare 2019-05-14 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2020-10-15 - 2022-11-30
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer Ledamot 2020-01-15 - 2022-12-31
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum Ledamot 2022-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14