Förtroendevalda Göteborgs Stad

Ronnie B V Ljungh (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-61 28 98 (mobil)

E-post:
ronnie.ljungh@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Hamn AB Ledamot 2022-01-27 2023-03-31
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2022-01-01 2022-12-31