Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anneli Rhedin (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0739–66 95 47 (mobil)

E-post:
anneli.rhedin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2018-12-01 - 2022-11-30
Förvaltningshögskolans råd Ledamot 2019-05-29 - 2022-12-31
Jubileumsstiftelsen Göteborg 350 år Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot och ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges presidium Ledamot och ordförande 2018-12-20 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2019-10-15 - 2022-10-14