Förtroendevalda Göteborgs Stad

Jan-Åke Ryberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
jan-ake.ryberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads äldre samt vård och omsorgsnämnd Ersättare 2022-01-01 2022-12-31