Förtroendevalda Göteborgs Stad

Marie Zachrisson (L)

Kontaktinformation

E-post:
asa-marie.zachrisson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Fastighetsnämnden Ersättare 2022-01-01 2022-12-31