Förtroendevalda Göteborgs Stad

Rebar Alnazar (V)

Kontaktinformation

E-post:
rebar.alnazar@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31