Förtroendevalda Göteborgs Stad

Torbjörn Rigemar (S)

Bild på Torbjörn Rigemar

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bohuskustens Vattenvårdsförbund Revisorersättare 2019-03-28 - 2020-06-30
Bostads AB Poseidon Lekmannarevisor 2019-02-21 - 2020-03-31
Familjebostäder i Göteborg AB Lekmannarevisor 2019-02-21 - 2020-03-31
Fastighets AB Rantorget Lekmannarevisor 2019-02-21 - 2020-03-31
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
GS Buss AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
GS Trafikantservice AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Göteborgs Spårvägar AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Higab Lekmannarevisor 2019-02-21 - 2020-03-31
Norra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Stadsrevisionen Revisor 2019-01-01 - 2019-12-31
Södra Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Älvstranden Utveckling AB Lekmannarevisorssuppleant 2019-02-21 - 2020-03-31