Förtroendevalda Göteborgs Stad

Mariah Ben Salem Dynehäll (L)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31