Förtroendevalda Göteborgs Stad

Sverker Cassberg (M)

Kontaktinformation

E-post:
sverker.cassberg@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Robert Dicksons stiftelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31