Förtroendevalda Göteborgs Stad

Lars Bergsten (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-368 07 23 (arbete)

E-post:
lars.bergsten@stadsrevisionen.goteborg.se

Bild på Lars Bergsten

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Liseberg Skår 40:17 Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Bostads AB Poseidon Lekmannarevisor 2018-01-18 - 2019-03-31
Familjebostäder i Göteborg AB Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Framtiden Byggutveckling AB Lekmannarevisor 2018-01-18 - 2019-03-31
GS Buss AB Lekmannarevisor 2018-01-18 - 2019-03-31
GS Trafikantservice AB Lekmannarevisor 2018-01-18 - 2019-03-31
Göteborgs Spårvägar AB Lekmannarevisor 2018-01-18 - 2019-03-31
Göteborgs Stadshus AB Lekmannarevisor 2018-01-18 - 2019-03-31
Hotell Liseberg Heden AB Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Liseberg AB Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Lisebergs Gäst AB Lekmannarevisorssuppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Samordningsförbund Göteborg Hisingen Revisorersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Samordningsförbund Göteborg Nordost Revisorersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Stadsrevisionen Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31
Stadsrevisionen, revisorskollegium Ordförande 2015-01-01 - 2018-12-31