Förtroendevalda Göteborgs Stad

Aristide Ndamtang (KD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ersättare 2023-01-01 2023-12-31