Förtroendevalda Göteborgs Stad

Alma Handzar (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Stadsdelsnämnd Angered Ledamot 2017-04-20 - 2018-12-31