Förtroendevalda Göteborgs Stad

Eva A-M Ternegren (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-36 32 92 (mobil)

E-post:
eva.ternegren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads inköps och upphandlingsnämnd Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31