Förtroendevalda Göteborgs Stad

Margareta Broang (M)

Kontaktinformation

Telefon:
031-28 00 31 (bostad)

E-post:
margareta.broang@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) Ledamot 2022-01-27 - 2023-03-31
Trafiknämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31