Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan Fält (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0793-36 06 60 (mobil)

E-post:
johan.falt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Social resursnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Stadsdelsnämnd Angered Ledamot och ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31