Förtroendevalda Göteborgs Stad

Amalia Rud Pedersén (S)

Kontaktinformation

E-post:
amalia.pedersen@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2021-01-28 - 2022-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2021-01-28 - 2022-03-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2019-04-25 - 2022-10-14
Referensgrupp för ungdomsfullmäktige Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31