Förtroendevalda Göteborgs Stad

Åsa Hartzell (M)

Kontaktinformation

E-post:
asa.hartzell@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Keillers park Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31