Förtroendevalda Göteborgs Stad

Hanna Bernholdsson (MP)

Kontaktinformation

E-post:
hanna.bernholdsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) Ledamot 2019-02-21 - 2020-03-31
Keillers park Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Park- och naturnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31