Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anne Christine Sjöblom Glücksman (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2022-01-01 - 2022-12-31