Förtroendevalda Göteborgs Stad

Anne Christine Sjöblom Glücksman (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Kretslopps- och vattennämnden Ersättare 2022-01-01 2022-12-31