Förtroendevalda Göteborgs Stad

Annika Hansson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-32 20 95 (mobil)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kretslopps- och vattennämnden Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Renova AB Suppleant 2018-01-18 - 2019-03-31
Renova Miljö AB Suppleant 2018-01-18 - 2019-03-31