Förtroendevalda Göteborgs Stad

Johan L C Svensson (V)

Kontaktinformation

E-post:
johan.svensson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arvodesberedningen Ledamot och vice ordförande 2019-02-06 - 2022-12-31
Bygga Hem i Göteborg AB Suppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Förvaltnings AB Framtiden Suppleant 2019-02-21 - 2020-03-31
Stadsdelsnämnd Lundby Ledamot och 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31