Förtroendevalda Göteborgs Stad

Klara Holmin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
klara.holmin@politiker.goteborg.se