Förtroendevalda Göteborgs Stad

Klara Holmin (MP)

Kontaktinformation

E-post:
klara.holmin@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-06-11 - 2022-12-31
Göteborgs Förskolenämnd Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-11-01 - 2022-10-14
Samordningsförbund Göteborg Centrum Ersättare 2019-01-31 - 2019-09-30
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2019-03-28 - 2019-10-14