Förtroendevalda Göteborgs Stad

Martin Nilsson (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0761-35 25 75 (mobil)

E-post:
martin.nilsson@politiker.goteborg.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bygga Hem i Göteborg AB Ledamot 2020-01-23 - 2021-03-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ledamot 2018-12-01 - 2022-11-30
Förvaltnings AB Framtiden Ledamot 2020-01-23 - 2021-03-31
Göteborgs Stads råd för funktionshindersfrågor Suppleant 2019-05-22 - 2022-12-31
Keillers park Ledamot 2020-09-10 - 2020-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-11-01 - 2022-10-14
Park- och naturnämnden Ledamot och 2:e vice ordförande 2020-09-10 - 2020-12-31
Personalberedningen Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31
Stadsdelsnämnd Lundby Ledamot 2020-01-01 - 2020-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2019-10-15 - 2020-10-14