Förtroendevalda Göteborgs Stad

Axel Darvik (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0702-48 02 71 (mobil)

E-post:
axel.darvik@politiker.goteborg.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsgrupp för lokala åtgärder för ett fossilfritt Göteborg Representant 2019-04-10 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Miljö- och klimatnämnden Ledamot och 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2019-12-31
Valberedningen, i alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2019-10-14