Förtroendevalda Göteborgs Stad

Yusuf Tohow (MP)

Kontaktinformation

E-post:
yusuf.tohow@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg Ersättare 2020-01-01 - 2020-12-31