Förtroendevalda Göteborgs Stad

Camilla J R-M Widman (S)

Kontaktinformation

E-post:
camilla.widman@politiker.goteborg.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg Ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kontaktforum för studentfrågor Representant 2019-02-06 - 2022-12-31
Stadsdelsnämnd Askim-Frölunda-Högsbo Ledamot 2019-01-01 - 2019-12-31
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) Ledamot 2019-02-06 - 2022-12-31