Förtroendevalda Göteborgs Stad

Yvonne Stafrén (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-34 00 73 (mobil)
0728-53 00 04 (arbete)

E-post:
yvonne.stafren@politiker.goteborg.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31