Förtroendevalda Göteborgs Stad

Bertil Lidfeldt (S)

Kontaktinformation

E-post:
ivar.bertil.lidfeldt@politiker.goteborg.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Nämnden för Intraservice Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31